• T9 BonhandienCDS-1.png
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

Chức năng nhiệm vụ

Theo Quyết định số 288/QĐ-VHL ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ vũ trụ có các chức năng, nhiệm vụ sau:

Chức năng: Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển và ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu cơ bản và điều tra cơ bản trong lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ.

2. Nghiên cứu phát triển công nghệ vũ trụ bao gồm: Công nghệ vệ tinh, Công nghệ trạm mặt đất, Công nghệ định vị nhờ vệ tinh, Công nghệ viễn thám, Công nghệ tự động hóa, chế tạo thiết bị khoa học và các công nghệ liên quan. 

3. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu vệ tinh về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ.

4. Tiếp nhận, quản lý và tổ chức vận hành khai thác các vệ tinh quan sát Trái đất của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Ứng dụng và chuyển giao công nghệ vũ trụ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

6. Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.

7. Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.

8. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

10. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.